?>

Informacje prawne

Strona oferowana przez:

 

LOUVRE HOTELS GROUP

Spółka akcyjna uproszczona, z kapitałem 117.624.016 €, RCS Nanterre 309 071 942,

Tour Voltaire 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX France - Francja

Dyrektor ds. Publikacji: Dyrekcja ds. Marketingu LOUVRE HOTELS GROUP

Tel : +33 (0) 1 42 91 46 00  -  Mail : service-clientele@louvre-hotels.com


LICENCJA I PRAWO REPRODUKCJI

Poprzez dostęp do niniejszej strony i stron powiązanych, LOUVRE HOTELS udziela użytkownikowi, a użytkownik przyjmuje, licencji na niniejszych warunkach. Licencja daje użytkownikowi prawo do prywatnego użytku zawartości strony. 

Znaki handlowe i loga znajdujące się na stronie stanowią własność intelektualną LOUVRE HOTELS. Ich wykorzystanie jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody LOUVRE HOTELS.

 

Całkowita lub częściowa reprodukcja, bez względu na nośnik, niniejszej strony lub jej elementów jest dozwolona tylko do celów osobistych.

 

Teksty umieszczone on-line na niniejszej stronie stanowią intelektualną i prawną własność jej wydawcy LOUVRE HOTELS, chyba, że zostania zamieszczona specjalna informacja. Te oryginalne treści mogą być cytowane na warunkach określonych artykułem L 122-5 kodeksu własności intelektualnej, pod warunkiem, że adres URL strony zostanie podany jawnie lub w formie odsyłacza hipertekstowego.

 

Wszelkie reprodukcje fotograficzne zamieszczone na stronie są własnością LOUVRE HOTELS lub były przedmiotem uprzedniego zezwolenia ze strony ich autora.

 

Każdy odsyłacz z niniejszej strony był przedmiotem uprzedniego zezwolenia, każdy odsyłacz prowadzący do niniejszej strony będzie musiał być przedmiotem uprzedniej, pisemnej zgody.

 

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH: ZOBOWIĄZANIA

Poniżej zapoznasz się z treścią naszego zobowiązania dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Ma ono na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystania tych danych oraz o sposobie postępowania, jeśli będziesz chciał je zmodyfikować.

 

1- Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Informacje, które gromadzimy, pochodzą z pełnego wprowadzenia Twoich danych adresowych w trakcie rezerwacji i rejestracji w celu otrzymywania aktualności.

 

2 – Co robimy z tymi danymi?

Informacje, które nam podajesz są przekazywane jedynie LOUVRE HOTELS lub hotelom sieci LOUVRE HOTELS.

 

Informacje te są wykorzystywane do przetwarzania Twojej rezerwacji (Rubryki Zarezerwuj, Szukaj, Sprawdź Rezerwację i Twoje zgłoszenie rejestracyjne w celu otrzymywania aktualności).

 

Zgodnie z ustawą Informatyka i Swobody Obywatelskie, z dnia 6 stycznia 1978 roku, dysponujesz ponadto prawem dostępu, poprawienia, zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub listownie na następujący adres: LOUVRE HOTELS - Service Gestion des Fichiers, LOUVRE HOTELS Tour Voltaire 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX - Francja.

 

3- Cookies

Aby korzystać z niniejszej strony w jak najlepszych warunkach, musisz odblokować cookies.

 

Cookie jest to ogół danych zarejestrowanych przez Twoją przeglądarkę internetową. W przypadku niniejszej strony, cookie zawiera identyfikator sesji, który umożliwia zachowanie połączenia, gdy przechodzisz do okna innej strony. Cookie jest tworzone, gdy łączysz się ze stroną i wygasa automatycznie, gdy zamykasz okno przeglądarki lub po upływie 30 minut.

 

Jeśli, wchodząc na naszą stronę, pojawia się komunikat o zaakceptowaniu cookie, zaakceptuj. Odmowa zaakceptowania cookie może spowodować zakłócenia, które uniemożliwią Ci pełne korzystanie ze strony.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód Obywatelskich (zastosowanie automatycznego przetwarzania danych osobowych w ramach strony internetowej) pod nr 716649, z dnia 31 sierpnia 2000 roku.

 

W przypadku wszelkich problemów z odwiedzaniem strony, napisz do nas:

LOUVRE HOTELS

Tour Voltaire

1 place des Degrés

92800 PUTEAUX

France

 

 

PRAWA DO ZDJęć

Pozaumownych zdjęć 

 

T. Sauvage, G. Cretinon, C. Poyet, C. Bielsa, R. Poux, Bottin Cartographe, Fédération Française de Natation.